در حال بارگذاری ...
  • معضل خانمانسوز اعتیاد و دلایل گرایش به مواد مخدر

    در سالهای اخیردر تمامی جوامع بنا به دلایل متعدد از قبیل فقر، تبعیض ، فقر فرهنگی، وجود شرایط و زمینه های انحراف در جامعه، نابسامانی های خانوادگی ، کاهش معتقدات مذهبی ، بیکاری و...... تعداد افراد منحرف به ویژ اعتیاد به مواد مخدر نسبت به گذشته افزایش یافته است و برنامه "مصیر" نیز دوشنبه 26 آبان این ناهنجاری اجتماعی را مورد بررسی قرار داد. مستندی در این برنامه پخش شد که در ذیل می آید.


    نظرات کاربران